videaste

accueil livecount statistiques

Caroline

UC5RvmSFOO3NvKTEoIhp0kjg

1109404

abonnés

|

vues

11 066 abonnés

sur les 28 derniers jours

2 876 901 vues

sur les 28 derniers jours

date

abonnés

total

vues

total

vendredi 31 mars

+219 abonnés

total : 1 098 521

+299 411 vues

total : 149 946 535

samedi 1 avril

+422 abonnés

total : 1 098 943

+88 049 vues

total : 150 034 584

dimanche 2 avril

+394 abonnés

total : 1 099 337

+66 851 vues

total : 150 101 435

lundi 3 avril

+170 abonnés

total : 1 099 507

+89 784 vues

total : 150 191 219

mardi 4 avril

+243 abonnés

total : 1 099 750

+83 011 vues

total : 150 274 230

mercredi 5 avril

+251 abonnés

total : 1 100 001

+197 867 vues

total : 150 472 097

jeudi 6 avril

+188 abonnés

total : 1 100 189

+73 285 vues

total : 150 545 382

samedi 8 avril

+479 abonnés

total : 1 100 668

+106 032 vues

total : 150 651 414

dimanche 9 avril

+260 abonnés

total : 1 100 928

+45 778 vues

total : 150 697 192

mardi 11 avril

+692 abonnés

total : 1 101 620

+96 197 vues

total : 150 793 389

mercredi 12 avril

+446 abonnés

total : 1 102 066

+54 868 vues

total : 150 848 257

jeudi 13 avril

+363 abonnés

total : 1 102 429

+46 711 vues

total : 150 894 968

samedi 15 avril

+1 030 abonnés

total : 1 103 459

+95 634 vues

total : 150 990 602

dimanche 16 avril

+571 abonnés

total : 1 104 030

+269 661 vues

total : 151 260 263

lundi 17 avril

+550 abonnés

total : 1 104 580

+135 405 vues

total : 151 395 668

mardi 18 avril

+532 abonnés

total : 1 105 112

+101 528 vues

total : 151 497 196

mercredi 19 avril

+538 abonnés

total : 1 105 650

+90 649 vues

total : 151 587 845

jeudi 20 avril

+530 abonnés

total : 1 106 180

+78 866 vues

total : 151 666 711

vendredi 21 avril

+399 abonnés

total : 1 106 579

+71 179 vues

total : 151 737 890

samedi 22 avril

+296 abonnés

total : 1 106 875

+62 158 vues

total : 151 800 048

dimanche 23 avril

+594 abonnés

total : 1 107 469

+53 028 vues

total : 151 853 076

lundi 24 avril

+257 abonnés

total : 1 107 726

+267 523 vues

total : 152 120 599

mardi 25 avril

+302 abonnés

total : 1 108 028

--vues

total : 152 120 599

mercredi 26 avril

+461 abonnés

total : 1 108 489

+120 123 vues

total : 152 240 722

jeudi 27 avril

+266 abonnés

total : 1 108 755

+116 775 vues

total : 152 357 497

vendredi 28 avril

+308 abonnés

total : 1 109 063

--vues

total : 152 357 497

samedi 29 avril

+5 abonnés

total : 1 109 068

+117 052 vues

total : 152 474 549

dimanche 30 avril

+300 abonnés

total : 1 109 368

+49 476 vues

total : 152 524 025

395

abonnés par jour

0

abonnés ce mois-ci

1 109 404

abonnés au total

102 746

vues par jour

0

vues ce mois-ci

152 772 595

vues au total

autres